Лекари: 26
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 18 - ет. 3, каб. 311 на телефон:
028470321 (121)

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 1-ва МБАЛ - ет. 4, каб. на телефон:
028059203

`