Лекари: 26
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 2-ра МБАЛ - ет. Партер, каб. 4 на телефон:
029158500

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 2 - ет. 2, каб. 202 на телефони:
029882868 029873402

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 3 - ет. 3, каб. 9 на телефон:
029875256

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 7 - ет. 1, каб. 130 на телефон:
028033600

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 239 на телефон:
029361227

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 239 на телефон:
029361227

Свободни часове по практика
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 13 - ет. 3, каб. 13 на телефон:
028665412

`