Лекари: 27
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 3 - ет. 3, каб. 9 на телефон:
029875256

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 7 - ет. 1, каб. 130 на телефон:
028033600

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 239 на телефон:
029361227

Можете да запазите час ДКЦ 8 - ет. 2, каб. 239 на телефон:
029361227

Свободни часове по практика
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 13 - ет. 3, каб. 13 на телефон:
028665412

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 14 - ет. 2, каб. 205 на телефон:
024040458

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 17 - ет. 2, каб. 214 на телефон:
029444149

`