Лекари: 27
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 17 - ет. 2, каб. 214 на телефон:
029444149

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 20 - ет. 1, каб. 153 на телефони:
028553059 029557825

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 1-ва МБАЛ - ет. 4, каб. на телефон:
028059203

Можете да запазите час 1-ва МБАЛ - ет. 4, каб. на телефон:
028059203

Можете да запазите час ДКЦ 22 База 1 - ет. 2, каб. 11 на телефон:
028929840

Свободни часове по практика
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 25 - ет. 2, каб. 230 на телефон:
029767500

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 5-та МБАЛ - ет. , каб. на телефон:
029268147

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час МЦ 31 - ет. 2, каб. 207 на телефон:
029917277

Можете да запазите час 1-ва МБАЛ - ет. 4, каб. на телефон:
028059203

Можете да запазите час 1-ва МБАЛ - ет. 4, каб. на телефон:
028059203

Свободни часове по практика
`