Лекари: 27
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 13 - ет. 3, каб. 13 на телефон:
028665412

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 14 - ет. 2, каб. 205 на телефон:
024040458

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 17 - ет. 2, каб. 214 на телефон:
029444149

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 20 - ет. 1, каб. 153 на телефони:
028553059 029557825

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 25 - ет. 2, каб. 230 на телефон:
029767500

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 5-та МБАЛ - ет. , каб. на телефон:
029268147

`