Втора Многопрофилна Болница за Активно Лечение - ЕАД

Адрес: София, Център, бул. "Христо Ботев" 120

Управител:доц. д-р Стефан Узунов

Работно време:-

Почивни дни:Няма

Уебсайт:http://www.vtorambal.com

Имейли за административни въпроси

secondmbal@abv.bg

info@vtorambal.com

Телефон за запазване на часове

+359 29158500

1/1
pic 0
Втора МБАЛ предоставя специализирана диагностично-лечебна дейност по следните медицински специалности: Кардиология, Педиатрия, Гастроентерология, Пневмология и фтизиатрия, Нефрология, Ендокринология, Неврология. Пациентите постъпват за стационарно лечение чрез направление за хоспитализация и амбулаторен лист, издадени от общопрактикуващ лекар или специалист от доболнична помощ, както и от екип на ЦСМП. Приемът е планов и по спешност. За плановия прием е необходимо заплануване в съответния Приемно-консултативен кабинет.