Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 2-ра МБАЛ - ет. 2, каб. 6 на телефон:
029158500

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 2-ра МБАЛ - ет. , каб. на телефон:
029158500

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 2-ра МБАЛ - ет. 2, каб. 5 на телефон:
029158500

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 2-ра МБАЛ - ет. 2, каб. 6 на телефон:
029158500

`