Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 2-ра МБАЛ - ет. 5, каб. 1 на телефон:
029158500

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 2-ра МБАЛ - ет. 3, каб. 2 на телефон:
029158500

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 2-ра МБАЛ - ет. 3, каб. 2 на телефон:
029158500

`