Диагностично-консултативен център 22 База 1 - ЕООД

Адрес: София, ж.к. Гео Милев, ул. "Николай Коперник" 9

Управител:д-р Лили Иванова

Работно време:7:30 - 19:30

Почивни дни:Събота и Неделя

Уебсайт:https://22dkc.com/

Имейл за административни въпроси

info@22dkc.com

Телефон за запазване на часове

+359 28929840

1/1
pic 0
„ДКЦ ХХII-София” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, което разполага с две бази на ул.“Николай Коперник“ № 9 и ул.“Мизия“ № 16 , които обслужват районите на „Слатина”, „Изгрев” и „Средец“ . В „ДКЦ ХХII-София” ЕООД работят 33 лекари по 19 различни специалности, както следва: кардиология, педиатрия, акушерство и гинекология, хирургия, урология, ушно-носно-гърлени болести, очни болести, нервни болести, гастроентерология, ортопедия и травматология, физикална и рехабилитационна медицина, ендокринология и болести на обмяната, кожни и венерически болести, психиатрия, нефрология, рентгенология, клинична лаборатория, съдова хирургия и вътрешни болести. „ДКЦ XXII- София“ ЕООД, разполага с експертиза на временната нетрудоспособност – обща ЛКК – по една за всяка от двете бази, позиционирани на ул. „Н. Коперник” № 9 и на ул. „Мизия” № 16, физиотерапия и рехабилитация, профилактика и промоция на здравето.