Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 22 База 1 - ет. 1, каб. 6 на телефон:
028929840

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 22 База 1 - ет. 1, каб. 6 на телефон:
028929840

`