Можете да запазите час ДКЦ 22 База 1 - ет.1, каб. 3 на телефон:
028929840

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 22 База 1 - ет. 2, каб. 9 на телефон:
028929840

`