Лекари: 1411
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 22 База 1 - ет. 2, каб. 9 на телефон:
028929840

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час МЦ Лозенец - Блок 1, етаж 1, кабинет 1 и 2 на телефон:
029607682

Средно 4.8/5 от 15 общо потвърдени посещения

Можете да запазите час МЦ Лозенец - Блок 1, етаж 1, кабинет 1 на телефон:
029607682

Средно 4.9/5 от 12 общо потвърдени посещения

Можете да запазите час МЦ Лозенец - Блок 1, етаж 0, кабинет 1 на телефон:
029607682

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час МЦ Лозенец - ет.1 на телефон:
029607682

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час МЦ Лозенец - ет.1 на телефон:
029607682

`