Лекари: 1341
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час МЦ "Полимед" АД - Ул. Брегалница 47 на телефон:
028157901 / 02

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час МЦ "Полимед" АД - Ул. Брегалница 47 на телефон:
028157901 / 02

Можете да запазите час МЦ "Полимед" АД - Ул. Брегалница 47 на телефон:
028157901 / 02

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 22 База 1 - ет. 2, каб. 9 на телефон:
028929840

Можете да запазите час МЦ Лозенец - ет.1 на телефон:
029607682

`