Лекари: 1411
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 4-та МБАЛ - ет. 4, каб. на телефон:
029532485

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 11 - ет. 1, каб. 5 на телефон:
029318048

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 11 - ет. 2, каб. 21 на телефон:
029318048

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 11 - ет. 1, каб. 2 на телефон:
029318048

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ЦКВЗ - ет. 1, каб. 5 на телефон:
029581723

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 1-ва МБАЛ - ет. партер, каб. 1 на телефон:
028059203

`