Лекари: 75
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 30 - ет. 2, каб. 205 на телефон:
0882038162

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 5-та МБАЛ - ет. 2, каб. 230 на телефон:
029268147

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час МЦ 31 - ет. 2, каб. 210 на телефон:
029917277

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час МЦ 31 - ет. 2, каб. 210 на телефон:
029917277

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час СБРДЦП - "Св. София" - ет. 3, каб. МЦ- ПКК1 на телефон:
028281869

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 18 - ет. 2, каб. 206 на телефон:
028470321 (121)

`