Лекари: 55
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час МЦ 31 - ет. 2, каб. 207 на телефон:
029917277

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час СБАЛОЗ - ет. 2, каб. 211 на телефон:
029753535 (232)

Можете да запазите час СБАЛОЗ - ет. , каб. на телефон:
029753535 (232)

Свободни часове по практика
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 18 - ет. 1, каб. 108 на телефон:
028470321 (121)

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 1-ва МБАЛ - ет. 5, каб. на телефон:
028059203

Можете да запазите час 1-ва МБАЛ - ет. 5, каб. на телефон:
028059203

Свободни часове по практика
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 1-ва МБАЛ - ет. 5, каб. на телефон:
028059203

Можете да запазите час 1-ва МБАЛ - ет. 5, каб. на телефон:
028059203

Свободни часове по практика
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 1-ва МБАЛ - ет. 5, каб. на телефон:
028059203

Можете да запазите час 1-ва МБАЛ - ет. 5, каб. на телефон:
028059203

Свободни часове по практика
`