Лекари: 121
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час МЦ 31 - ет. 2, каб. 202 на телефон:
029917277

Можете да запазите час МЦ 31 - ет. 2, каб. 202 на телефон:
029917277

Свободни часове по практика
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час МЦ 31 - ет. 2, каб. 202 на телефон:
029917277

Можете да запазите час МЦ 31 - ет. 2, каб. 202 на телефон:
029917277

Свободни часове по практика
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 18 - ет. 2, каб. 208 на телефон:
028470321 (121)

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 18 - ет. 2, каб. 207 на телефон:
028470321 (121)

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 1-ва МБАЛ - ет. 4, каб. на телефон:
028059203

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час 1-ва МБАЛ - ет. партер, каб. 18 на телефон:
028059203

`