Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

д-р Бисима Султани

Гастроентерология
Директно плащане

Д-р Бисима Султани е лекар-специалист в Отделението по гастроентерология на УМБАЛ „Лозенец“.
Д-р Султани завършва Медицински университет - София през 2018 г. Придобива специалност по гастроентерология през май 2023 г. В момента се обучава по магистърската програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на факултета по обществено здраве на Медицинския университет- София.
Д-р Султани е завършила редица курсове по горна и долна гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, в курсове на Европейското виртуално училище по гастроентерология (UEG Summer School) и Европейското лятно училище по гастроентерология.
Д-р Султани е участвала в стажантските програми в клиники в България (УМБАЛ ”Софиямед“ и МЦ ”Полимед“ АД) и в чужбина (болница „Матер Дей“, Малта и Университетска болница – Хайделберг, Германия).
Работила е като помощник-лекар в клиниката по анестезиология, реанимация и интензивно лечение (КАИЛ) на УМБАЛ „Св.Анна“ (2017-2018 г.) и като лекар- специализант в отделението по гастроентерология на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ (2019-2023 г.)
Д-р Султани има публикации в български и чужди научни списания. Съавтор е на проф. Никола Григоров при написването на монографията „Абдоминална ехография“ - обща част. Участва като презентатор и модератор в редица медицински конгреси.
Член е на Българската асоциация по ултразвук в медицината, Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, Българската асоциация за изучаване на черен дроб. Член е и на Европейската асоциация за изучаване на черен дроб (EASL).

Практики

Медицински център "Лозенец" ЕООД
Гастроентерология блок 1 ет.-1 029607682

Работи със застрахователните компании

Работи с НЗОК

д-р Бисима Султани извършва прегледи покривани от НЗОК в Медицински център "Лозенец" ЕООД. Изисква се направление от Личен лекар.

Запазете час

Нд 26.05
Пн 27.05
Вт 28.05
Ср 29.05
Чт 30.05
---
---
---
---
Сл.обед
МЦ Лозенец - блок 1 ет.-1
МЦ Лозенец - блок 1 ет.-1
МЦ Лозенец - блок 1 ет.-1
МЦ Лозенец - блок 1 ет.-1
МЦ Лозенец - блок 1 ет.-1