Медицински център "Лозенец" ЕООД

Адрес: София, ул. Козяк 1

Управител:д-р Йордан Христов

Работно време:07:30 - 19:30

Почивни дни:събота и неделя

Уебсайт:https://www.lozenetz-hospital.bg/

Имейл за общи въпроси

patients@lozenetz-hospital.bg

Телефон за запазване на часове

+359 29607682

1/1
pic 0
Медицински център „Лозенец“ има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса и обслужва пациенти от цялата страна за прегледи от специалисти и извършване на високоспециализирани и медико - диагностични дейности и изследвания както с направления (бл.3, бл.№3А и бл.№4), така и за платени медицински услуги по утвърден ценоразпис. МЦ Лозенец има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса и със следните застрахователни компании: "Дженерали застраховане" АД, "Доверие" АД, "ДЗИ Животозастраховане" АД, ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД, ЗАД "Алианц България Живот", "Европейска застрахователна и осигурителна компания", Аксиом.