Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 30 - ет. 2, каб. 205 на телефон:
0882038162

`