Диагностично-консултативен център 30 - ЕООД

Адрес: София, ж.к. Обеля-2, ул. "108-ма"

Управител:д-р Цветан Недялков

Работно време:7:30 - 19:30

Почивни дни:Събота и Неделя

Уебсайт:https://30dkc.com/

Имейл за административни въпроси

dkc_30@abv.bg

Телефон за запазване на часове

+359 882038162

В ДКЦ XXX-София ЕООД работят 17 лекари по 14 различни специалности: кардиология, хирургия, урология, ортопедия и травматология ,акушерство и гинекология , очни болести, нервни болести, ушно-носно-гърлени болести, физикална и рехабилитационна медицина, рентгенология, клинична лаборатория, съдова хирургия и вътрешни болести. ДКЦ XXX – София ЕООД разполага с обща ЛКК за експертиза на временната нетрудоспособност.