Диагностично-консултативен център "Фокус-5-ЛЗИП" ООД, София