Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ "Фокус-5-ЛЗИП" - ет. Партер, каб. на телефон:
029581230

`