Средно 4.9/5 от 22 общо потвърдени посещения
Средно 4.9/5 от 37 общо потвърдени посещения

Можете да запазите час ДКЦ "Фокус-5-ЛЗИП" - ет. Партер, каб. на телефони:
029581230 0879930525

Средно 4.7/5 от 18 общо потвърдени посещения

Можете да запазите час ДКЦ "Фокус-5-ЛЗИП" - ет. Партер, каб. на телефони:
029581230 0879930525

Средно 4.5/5 от 11 общо потвърдени посещения

Можете да запазите час ДКЦ "Фокус-5-ЛЗИП" - ет. Партер, каб. на телефони:
029581230 0879930525

Средно 4.5/5 от 14 общо потвърдени посещения

Можете да запазите час ДКЦ "Фокус-5-ЛЗИП" - ет. Партер, каб. на телефони:
029581230 0879930525

`