Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 16 - ет. 1, каб. 105 на телефон:
024651844

Можете да запазите час ДКЦ 16 - ет. 1, каб. 105 на телефон:
024651844

Свободни часове по практика
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 16 - ет. 1, каб. 105 на телефон:
024651844

`