Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 16 - ет. 1, каб. 107 на телефон:
024651844

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

д-р Христо Братанов Братанов

Нервни болести

Работи с деца Работи с НЗОК Директно плащане
профилна страница

Можете да запазите час ДКЦ 16 - ет. 1, каб. 107 на телефон:
024651844

`