д-р Петрана Илиева Ашламаджиева

Клинична лаборатория

В момента се актуализира график Работи с НЗОК Директно плащане
профилна страница

Можете да запазите час ДКЦ 16 - ет. 2, каб. 204 на телефон:
024651844

д-р Петър Георгиев Георгиев

Клинична лаборатория

В момента се актуализира график Работи с деца Работи с НЗОК Директно плащане
профилна страница

Можете да запазите час ДКЦ 16 - ет. 2, каб. 204 на телефон:
024651844