Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 16 - ет. 2, каб. 204 на телефон:
024651844

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 16 - ет. 2, каб. 204 на телефон:
024651844

`