Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 25 - ет. 3, каб. 326 на телефони:
029767500 029767511 029767512

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 25 - ет. 3, каб. 326 на телефони:
029767500 029767511 029767512

`