Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 25 - ет. 2, каб. 218 на телефони:
029767500 029767511 029767512

Можете да запазите час ДКЦ 25 - ет2 каб 228 на телефони:
029767500 029767511 029767512

`