Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 25 - ет. 2, каб. 219 на телефон:
029767500

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 25 - ет. 2, каб. 231 на телефон:
029767500

`