Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

д-р Анна Георгиева Майкова

Психиатрия

В момента се актуализира график Работи с НЗОК Директно плащане
профилна страница

Можете да запазите час ЦПЗ - ет. 5, каб. 5 на телефон:
029399038

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

д-р Калина Георгиева

Психиатрия

В момента се актуализира график Работи с НЗОК Директно плащане
профилна страница

Можете да запазите час ЦПЗ - ет. 5, каб. 7 на телефон:
029399038

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ЦПЗ - ет. 5, каб. 6 на телефон:
029399038

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ЦПЗ - ет. 5, каб. 5 на телефон:
029399038

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ЦПЗ - ет. 5, каб. 8 на телефон:
029399038

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ЦПЗ - ет. 1, каб. 1 на телефон:
029399038

`