Специализирана Болница за Продължително Лечение и Рехабилитация - Панчарево - ЕООД

Адрес: София, Панчарево, ул. "Кокалянско ханче" 1

Управител:д-р Андрей Андреев

Работно време:8:30 - 19:30

Почивни дни:Няма

Уебсайт:http://www.sbplr-pancharevo.com

Имейл за административни въпроси

sbdplr_pancharevo@abv.bg

Телефон за запазване на часове

+359 29923170