Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 2 - ет. , каб. 11 на телефони:
029882868 029873402

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 2 - ет. , каб. 11 на телефони:
029882868 029873402

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 2 - ет. 1, каб. 11, 13 на телефони:
029882868 029873402

`