Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 2 - ет. 1, каб. 2 на телефони:
029882868 029873402

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 2 - ет. 1, каб. 2 на телефони:
029882868 029873402

`