Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 2 - ет. 1, каб. 16 на телефони:
029882868 029873402

Можете да запазите час ДКЦ 2 - ет. 1, каб. 16 на телефони:
029882868 029873402

Свободни часове по практика
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 2 - ет. 1, каб. 16 на телефони:
029882868 029873402

Можете да запазите час ДКЦ 2 - ет. 1, каб. 16 на телефони:
029882868 029873402

Свободни часове по практика
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 2 - ет. 1, каб. 16 на телефони:
029882868 029873402

Можете да запазите час ДКЦ 2 - ет. 1, каб. 16 на телефони:
029882868 029873402

Свободни часове по практика
`