Можете да запазите час ДЦ 6 - ет. 2, каб. 207 на телефон:
029878422