Можете да запазите час ДЦ 6 - ет. 1, каб. 101 на телефон:
029878422

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДЦ 6 - ет. 3, каб. 306 на телефон:
029878422

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДЦ 6 - ет. 2, каб. 206 на телефон:
029878422

Можете да запазите час ДЦ 6 - ет. 2, каб. 203 на телефон:
029878422

`