Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 5 - ет. 1, каб. 14 на телефон:
028629155

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 5 - ет. 1, каб. 14 на телефон:
028629155

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 5 - ет. 1, каб. 48 на телефон:
028629155

Можете да запазите час ДКЦ 5 - ет. 1, каб. 48 на телефон:
028629155

Свободни часове по практика
`