Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 5 - ет. 2, каб. 53 на телефон:
028629155

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 5 - ет. 2, каб. 53 на телефон:
028629155

Средно 4.9/5 от 85 общо потвърдени посещения

Можете да запазите час ДКЦ 5 - ет. 2, каб. 54 на телефон:
028629155

`