Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 5 - ет. 1, каб. 23 на телефон:
028629155

`