Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 18 - ет. 3, каб. 307 на телефон:
028470321 (121)

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 18 - ет. 3, каб. 303 на телефон:
028470321 (121)

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 18 - ет. 3, каб. 307 на телефон:
028470321 (121)

Можете да запазите час ДКЦ 18 - ет. 3, каб. 307 на телефон:
028470321 (121)

Свободни часове по практика
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 18 - ет. 3, каб. 303 на телефон:
028470321 (121)

`