Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 20 - ет. 1, каб. 154 на телефони:
028553059 029557825

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 20 - ет. 1, каб. 154 на телефони:
028553059 029557825

`