Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 15 - ет. 3, каб. на телефон:
029624946

`