Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 15 - ет. 2, каб. 12 на телефони:
029624946 029625065

`