Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 15 - ет. 4, каб. 4 на телефон:
029624946

`