Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 13 - ет. 4, каб. 26 на телефони:
028665412 028662415

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 13 - ет. 4, каб. 26 на телефони:
028665412 028662415

`