Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 13 - ет. 3, каб. 19 на телефон:
028665412

`