Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 13 - ет. 3, каб. 14 на телефони:
028665412 028662415

Можете да запазите час ДКЦ 13 - ет. 3, каб. 14 на телефони:
028665412 028662415

Свободни часове по практика
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 13 - ет. 2, каб. 4 на телефони:
028665412 028662415

Можете да запазите час ДКЦ 13 - ет. 2, каб. 4 на телефони:
028665412 028662415

Свободни часове по практика
Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 13 - ет. 2, каб. 1 на телефони:
028665412 028662415

Можете да запазите час ДКЦ 13 - ет. 2, каб. 1 на телефони:
028665412 028662415

Свободни часове по практика
`