Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 12 База 1 - ет. 3, каб. 30 на телефон:
029276002

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 12 База 1 - ет. 3, каб. 30 на телефон:
029276002

`