Можете да запазите час ДКЦ 11 - ет. 1, каб. 1 на телефон:
029318048