Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

д-р Вани Светославова Георгиева

Акушерство и гинекология

В момента се актуализира график Работи с деца Работи с НЗОК Директно плащане
профилна страница

Можете да запазите час ДКЦ 11 - ет. 2, каб. 19 на телефон:
029318048

Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

д-р Инширах Мохамед Алшарафи

Акушерство и гинекология

В момента се актуализира график Работи с деца Работи с НЗОК Директно плащане
профилна страница

Можете да запазите час ДКЦ 11 - ет. 2, каб. 19 на телефон:
029318048

`