Все още няма достатъчно оценки за този лекар.

Можете да запазите час ДКЦ 11 - ет. 1, каб. 6 на телефон:
029318048

`